De koperen tsjettel

Friese amateur bierbrouwvereniging

Tips & Links

Tips en links

Op deze pagina staan tips en links die voor brouwers  interessant kunnen zijn.

 

Links naar andere websites

 

Hobbybrouwen

De site voor Nederlandse amateur bierbrouwers. In het actieve forum is een schat aan brouwkennis te vinden.

Onkbrouwen

De site van de landelijke bierbrouw kampioenschappen. Bieren worden gekeurd op categorie van het BKG.

Bierkeurmeesters gilde

Deze keurmeesters beoordelen op wedstrijden of bieren overeenkomen met de catergorie die beoogd werd.

PINT Noord

Noordelijke afdeling van de bier- consumenten- vereniging PINT. Komt regelmatig komt met aankondigingen van bierfestivals.