De koperen tsjettel

Friese amateur bierbrouwvereniging

Over de vereniging

De Koperen Tsjettel is opgericht op 1 januari 1997. Initiatiefnemer was Jan de Waal, die, afkomstig uit Brabant, zijn hobby meenam naar Friesland. Omdat bierbrouwen als hobby in deze provincie nog weinig voorkwam, zette hij zelf iets op touw. Samen met Jos Verlaak en Dries van der Kooy vormde hij het eerste bestuur van de jonge vereniging. Sinds het begin is De Koperen Tsjettel een kleine maar bloeiende vereniging. Dit blijk onder andere uit het feit dat meerdere leden commercieel zijn gaan brouwen.

Vaste punten in het programma zijn de maandelijkse clubavonden (behalve juni, juli en augustus), wedstrijden en een jaarlijkse clubactiviteit. Op de clubavonden wisselen we  informatie uit, proeven we bier en volgen we regelmatig een interessante presentatie. Twee keer per jaar strijden we om de wisseltrofee die hoort bij het clubkampioenschap. Onze jaarlijkse clubactiviteit bestaat meestal uit een studiereis waarbij Nederlandse brouwerijen worden bezocht. Ook wordt er regelmatig een club-barbecue georganiseerd.

De opgedane expertise toetsen we ook landelijk. Een redelijk groot aantal leden doet ook mee met het Open Nederlandse Kampioenschap (ONK) of met andere landelijke brouwwedstrijden.

Iedere tweede vrijdag van de maand, met uitzondering van juni, juli en augustus, houden we vanaf 20:00 uur een clubavond. De avond begint meestal met huishoudelijke mededelingen en het uitwisselen van nieuws en ervaringen op brouwgebied. Vaak leggen we nieuwe contacten waarbij we elkaar praktische hulp en adviezen geven. Daarna volgt er een pauze, daarin kunnen altijd wel wat bieren worden geproefd.
Na de pauze komen vaak sprekers aan het woord die onze kennis verder verdiepen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over brouwen of gist maar er worden ook bieren geanalyseerd om tot een eigen kloonrecept te komen. In de herfst is de bespreking van de nieuwe bokbieren niet meer weg te denken.
De avonden vinden plaats in het café van ons lid Mark Storteboom: Café De Ree, Slypsterwei 1, 8736 JD Reahûs.

Clubwedstrijden

Twee keer per jaar vindt het clubkampioenschap plaats. De laatste tijd toetsen we of ons bier aan het biertype dat we voor ogen hadden. In de voorronden keuren we elkaars bieren, natuurlijk blind. In de finale kiezen deskundige leden, die lid van het Bier Keurmeesters gilde zijn, de uiteindelijke winnaars. Nummer 1 krijgt een trofee en de wisseltrofee mee naar huis. 
In het voorjaar bestaan de ingeleverde bieren voor het clubkampioenschap uit lichtere zomerbieren, categorie A of B. In december keuren we elkaars zwaardere winterbieren, deze horen tot categorie C en D.

Landelijke kampioenschappen of wedstrijden

Ieder jaar organiseert een Nederlandse vereniging de Open Nederlandse Kampioenschappen amateurbierbrouwen (ONK). Verschillende leden van onze club doen hieraan mee. Behalve het ONK zijn er nog diverse landelijke competities, zoals de Brand bierbrouwwedstrijd, het BONK (Bokbier Open Nederlands Kampioenschap), het OCK (Open Club Kampioenschap), de brouwwedstrijd bij het Groninger bierfestival, het OBBK (Open Bergsche Bierbrouw Kampioenschap), en nog wel meer.

Bestuur

Het bestuur van de Koperen Tsjettel bestaat uit drie leden:

Voorzitter: Auke van der Veen
voorzitter
@dekoperentsjettel.nl

Secretaris: Jos Verlaak
secretaris
@dekoperentsjettel.nl

Penningmeester: Timo Reinink
penningmeester
@dekoperentsjettel.nl

Algemene correspondentie vindt plaats via de secretaris.

Studiereis

Bijna elk jaar vindt een studiereis plaats waarbij we in busjes enkele brouwerijen in een bepaalde streek in ons land bezoeken. In de brouwerijen krijgen we een rondleiding en proeven we enkele bieren. De meestal interessante informatie wordt vaak aangevuld met enkele smakelijke anekdotes. Voor dat we terugrijden eten we samen in een niet te duur restaurant.

Club BBQ

Eens per jaar worden we bij een van de leden uitgenodigd op een clubbarbecue. Uiteraard ook een prima gelegenheid om zelf gebrouwen bier te drinken.

Kampioenschappen

Naast het jaarlijkse clubkampioenshap organiseerde de Koperen Tsjettel in het lustrumjaar 2022 de Open Friese Kampioenschappen. In 2023 verzorgden we de logistiek voor de Open Nederlandse Kampioenschappen. Ook jureren enkele van onze leden op het ONK. 

 

Clubblad

Het clubblad van onze vereniging verschijnt regelmatig. In de zomermaanden juni, juli en augustus staan de drukpersen stil.  Eenvoudige versies hebben de vorm van een mededelingenblad in pdf, met informatie voor onze leden. Dikkere tijdschriften krijg je over de post, deze zijn gevuld met artikelen, fotoreportages, brouwtheorie, technische tips en veel meer. We zijn trots op ons clubblad vol met eigen, originele artikelen.

Redactie en kopij

De redactie van ‘De Koperen Tsjettel’ bestaat uit:
hoofdredacteur Jan Sikkens redactie@dekoperentsjettel.nl
redactielid Mark Storteboom redactiems@dekoperentsjettel.nl
redactielid Timo Reinink redactietr@dekoperentsjettel.nl
De redactie is behalve via mail te bereiken via telefoon 0515-575577

Nieuwe kopij wordt zeer op prijs gesteld. Heb je een geslaagd recept wat voor publicatie in ons blad geschikt is? Dan houden wij ons aanbevolen, gaag in dit formaat. Bijdragen graag in Word formaat, op A5 formaat, lettertype Garamond 12 punts, koppen Garamond 14 punts, Bold, Italic.