Extra activiteiten

In 2022 bestond De Koperen Tsjettel 25 jaar.  Om het lustrum te vieren organiseerden we de Open Friese kampioenschappen en verkochten  we ons lustrumbier. In 2023 verwerkten we de inzendingen voor de Open Nederlandse...

OFK 2022

Dit jaar organiseerden we het Open Fries Kampioenschap bierbrouwen. De uitslag werd 25 juni in de brouwerij Bjuster in Grou op feestelijke wijze bekendgemaakt. Aan het OFK 2022 hebben 37 deelnemers meegedaan die samen 88 bieren hebben ingezonden. Met dit grote aantal...