In 2022 bestond De Koperen Tsjettel 25 jaar.  Om het lustrum te vieren organiseerden we de Open Friese kampioenschappen en verkochten  we ons lustrumbier. In 2023 verwerkten we de inzendingen voor de Open Nederlandse Kampioenschappen.