Laden...

Over het clubblad

Het maandblad van onze vereniging heet uiteraard ook "De Koperen Tsjettel" en verschijnt negen keer per jaar. Gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus staan de drukpersen stil.
Van deze negen afleveringen hebben vijf de vorm van een mededelingenblad, met informatie voor onze leden; vier tijdschriften zijn gevuld met artikelen, wetenswaardigheden, fotoreportages, brouwtechnische overwegingen, enzovoort enzovoort enzovoort.
Wij prijzen ons gelukkig, dat het door zo'n kleine vereniging als de onze steeds weer klaargespeeld wordt om deze tijdschriften hoofdzakelijk met eigen, originele kopij te vullen.

Redactie en kopy

De redactie van 'De Koperen Tsjettel' bestaat uit de volgende mensen:

 
Naam
Telefoon
E-mail

Hoofdredactie
Jan Sikkens
0515-575577

Redactie lid
Vacature

Redactie lid
Vacature


Als u meent ons blad te kunnen verrijken met enigerlei vorm van kopy stellen wij dit hogelijk op prijs.

Bijdragen graag in Word formaat, op A5 formaat, lettertype Garamond 12 punts, koppen Garamond 14 punts, Bold, Italic.

Een voorbeeld blanco A5-je kunt u hier downloaden.

Heeft u een geslaagd recept wat voor publicatie in ons blad geschikt is? Dan houden wij ons aanbevolen! U kunt het recept aanleveren m.b.v. het volgende Excel bestandje: hier downloaden.

Bijdragen bij voorkeur per e-mail zenden aan de redactie.

Eventueel per Tante Pos:

Redactie 'De Koperen Tsjettel'
De Strânljip 44
8702 CP Bolsward