Laden...

Lidmaatschap

Aanmeldingen voor het lidmaatschap van "De Koperen Tsjettel"gaarne richten aan:

"De Koperen Tsjettel"
p/a J. Verlaak, secretaris

E-mail: secretaris@dekoperentsjettel.nl

De contributie voor de vereniging bedraagt € 65,00 per jaar.
Donateurschap: € 30,00 per jaar.

Advertenties in het clubblad (A5 formaat): € 55,00 per jaar.
(Betalingen aan onze penningmeester Timo Reinink, )

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie dient vooraf te worden voldaan voor 31 december.

Als lid van de vereniging heeft u het recht aan alle clubactiviteiten deel te nemen. U ontvangt tevens het clubblad. Het clubblad verschijnt in de vorm van vier keer per jaar een tijdschrift met artikelen en vijf keer per jaar een nieuwsbrief met clubgebonden nieuws en wetenswaardigheden.